Om hørestrategier

Et barn med høretab vil være udfordret i forskellige situationer – typisk vil det dreje sig om de situationer hvor lydforholdene bliver forringet:

 • Over afstand
 • I støj eller ved baggrundsstøj
 • Hvis lyden skal høres gennem mikrofon eller teknik (telefon, busmikrofon etc.)

Der er forskellige muligheder for barnet og det er en god idé at tale med barnet om de forskellige hørestrategier der i de forskellige situationer. Der er en række trin, der kan indtænkes:

 1.  Barnet skal have et høreapparat, der passer til sit høretab. Så der er optimale høremuligheder.
 2. Barnet være opmærksom på sit eget høretab og de begrænsninger, det kan give. Tal med barnet om det. Gør det fra, det er lille, så det bliver naturligt som årene går.
 3. De mennesker der er i barnets omgivelser skal kende til høretabet og hvad der optimerer lytteforholdene og hvad der forringer.
 4. Barnet skal acceptere de begrænsninger, det har og vide at det skal tage ansvar for lytteforholdene på sigt. Den proces starter hos forældrene og skal gives videre til barnet.
 5. Det er en god ide at fokusere positivt og tænke i  muligheder fremfor begrænsninger

Helt konkrete strategier:

 • Sørg for barnet kan mundaflæse, hvis lytteforholdene er dårlige
 • Fortæl barnet at det skal kigge på de mennesker, der taler
 • Barnet skal sidde med ryggen til lyset, så det ikke blænder og skygger for mundaflæsning
 • Barnet skal sidde tæt på de mennesker, der taler til det i larm eller baggrundstøj
 • Voksne omkring barnet skal sikre sig, at barnet har fået beskeder, der bliver givet over afstand
 • Brug høretekniske hjælpemidler, der hvor behovet er der. (Tal altid behovet igennem med audiologisk afdeling. Det er faktisk også vigtigt for barnet at opleve støj for at hjernen, kan begå sig i støj. Så det er en balancegang.) Tjek med professionelle, hvad dit barns behov er.
 • Det er vigtig at barnet lærer fra starten, at det skal sige til, når det er svært at høre. Det kræver øvelse, mod og rollemodeller.

Læs mere om hørestrategier i denne engelske artikel, hvor der er listet en masse ting op. Du kan plukke i det i forhold til, hvad der er aktuelt for dit barn: Active listening strategies