Links til netværksmuligheder

Du kan netværke med andre familier her:

  • Spørg din audiologiske afdeling om de har kontakt til kontaktfamilier, I kan besøge
  • Høreforeningen er en forening for alle aldersgrupper. Den største målgruppe er voksne men de har flere aktiviteter og netværksmuligheder for forældre til børn med høretab. www.høreforeningen.dk
  • Høreforeningen har også det børnefaglige panel,  der består af forældre til børn med høretab, unge med høretab samt professionelle. Hvis man ønsker at snakke med en af personerne, kan man kontakte Høreforeningen, der skaber kontakten. Her finder du det børnefaglige panel
  • Center for Høretab i Region Syddanmark har muligheder for netværk med andre familier. www.cfh.dk
  • Center for døvblindhed og høretab i Region nordjylland har muligheder for netværk med andre familier www.cdh.rn.dk
  • Du kan også finde en masse forskellige netværksmuligheder på Facebook. De enkelte foreninger har flere grupper på Facebook, hvor forældre udveksler erfaringer og “snakker” sammen i det virtuelle rum. Nogle af siderne hedder: kom godt igennem når dit barn har et høretab, sprogudvikling – tips og tricks, HBF (Hørehæmmede Børns Forældreudvalg), Decibel, Høresagen i Danmark.

Engang imellem holder dette website netværksarrangementet;

Netværksbrunch i København – for forældre til børn med høretab & eventuelt pårørende

Følg med på kalenderen og meld dig til næste arrangement HER