Hvilke instanser er der i høreverdenen?

Du træder ind i høreverdenen og så vælter det ind med nye fagpersoner alle mulige steder fra. Men hvem er hvem og hvordan får du overblik?

Her er der en liste over de vigtigste parter, som du ikke undgår kontakt med:

 • Audiologisk afdeling
 • CI Center Øst i København eller Vest Århus (kun ved Cochlear implantater)
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (forkortes PPR og ligger i kommunen)
 • Handicapcenteret eller Familieafdelingen (ligger i kommunen)
 • Hvis du bor i Jylland, så vil du stifte bekendtsskab med enten Center for Høretab i Region Syddanmark eller Center for Døvblindhed og Høretab i Region Nordjylland.

Det hjælper de dig med:

 • Audiologisk afdeling følger barnets høretab og står for behandlingen med høreapparater eller baha/bahs. Her møder du både læger og audiologopæder, teknikkere.
 • CI Center Øst i København eller Vest Århus står for behandlingen med cochlear implantater. Her møder du både læger og audiologopæder, teknikkere og i forbindelse med operationen møder du kirurg, sygeplejersker og andet personale.
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) her møder du talepædagoger eller audiologopæder, der kan give råd og vejledning om dit barns høretab. Også til barnets institution eller skole.
 • Handicapcenteret eller Familieafdelingen her møder du socialrådgivere, der skal vurdere dine ansøgninger om eventuelle merudgifter eller hjælpemidler i forbindelse med dit barns høretab.
 • Center for Høretab i Region Syddanmark eller Center for Døvblindhed og Høretab i Region Nordjylland her er der individuelle tilbud til familier, der har børn med høretab i de enkelte regioner.

Her er en liste over de parter, som du kan komme i kontakt med og som kan give dig viden om systemet:

 • Høreforeningen
 • Børneklinikken

Det hjælper de dig med:

 • Høreforeningen er en organisation der arbejder for alle med høretab i Danmark. Det gælder alle aldersgrupper. De har arrangementer målrettet børn.
 • Børneklinikken er en instans, der udreder førskolebørn med kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske problemstillinger. 

De enkelte instanser samarbejder ikke nødvendigvis, selvom det ville være optimalt. Som forælder er du selv tovholder på alle informationer og de ting, der sker mellem instanserne. Vær opmærksom på det. Det er en ny verden med meget modsatrettethed, og det kan være nødvendigt at ruste sig til tidligt og tage stilling til tidligt.