Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR – er et tilbud om psykologisk og specialpædagogisk rådgivning og bistand til børn og unge samt deres forældre.

PPR er en tværfaglig instans, hvor der er flere faggrupper ansat. Det kan være socialrådgivere, psykologer, talehørepædagoger, audiologopæder, fysioterapeuter, ergoterapeuter mm.

Hvor mange der er og hvor mange faggrupper der er repræsenteret afhænger af hvor stor kommunen er.

Hvis dit barn har et høretab kan du bruge PPR til følgende:

  • Rådgivning og vejledning om kommunikation og talesproglig udvikling
  • Rådgivning og vejledning omkring valg af institution eller skole
  • Vejledning til dit barns institution eller skole
  • Test af barnets sproglige niveau
  • Faglig opbakning til ændringer omkring akustik eller andre tiltag i barnets institution eller skole

OBS: Vær obs på PPR´s vidensniveau. Det er ikke alle kommuner, der har nyeste viden. Så tjek altid med den audiologiske afdeling om den viden du får er opdateret. Hvis kommunen er lille og de sjældent har børn med høretab, så kan den måde de håndterer og vejleder på afspejle det man gjorde tidligere og viden indenfor høreverdenen går stærkt og du er afhængig af nyeste viden for at dit barn rykker sig bedst muligt.