Handicapcenteret / Familieafdelingen

Det hedder enten Handicapcenteret eller Familieafdelingen i din kommune og det er der hvor din sagsbehandler sidder. Sagdbehandleren er typisk socialrådgiver og har at gøre med mange forskellige sager, hvor børnene har forskellige handicaps.

Målgruppe for Handicapcentret eller Familieafdelingen er børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Et høretab er en betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne. Også selvom dit barn får høreapparater, baha eller cochlear implantater. Barnet har stadig et høretab.

Handicapcentret eller Familieafdelingen varetager opgaver i form af:

  • Vejledning til familier med børn med handicap
  • Bevilling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

OBS: Der er ingen garanti for at din sagsbehandler har nyeste viden indenfor børn med høretab. Derfor skal du sætte dig ind i den viden. Sagsbehandleren har pligt til at indhente alle relevante oplysninger, men min erfaring er, at du ikke kan regne med det. Vil du være sikker på at din sag bliver behandlet efter nyeste viden, så er det DIG der skal på banen.

Gode råd til samarbejdet med sagsbehandleren:

  1. Tag et indledende møde med din sagsbehandler, så I kan hilse på hinanden
  2. Tag af sted begge forældre, hvis I kan
  3. Lav en dagsorden, hvor I når rundt om muligheder og forventninger til samarbejdet
  4. Spørg til de muligheder du har og få et overblik
  5. Spørg sagsbehandleren hvordan du skal ansøge om ting og hvor lange fristerne er
  6. Få løbende aktindsigt og følg med i de ansøgninger du har liggende (alle kan bede om kopi af sagsakter og så skal de sende det til dig)
  7. Aftaler du noget mundtligt med din sagsbehandler skal du få det på skrift efterfølgende.