Videnskabelige artikler udlandet

Udenlandske undersøgelser af børn med høretab

Du kan altid læse de korte konklusioner af undersøgelserne på den videnskabelige database PubMed. Kopier navnet på artiklen og sæt det ind i søgefeltet på www.pubmed.com. Så kommer artiklen frem. Det kan være godt at orientere sig om de tendenser, der er set videnskabeligt hos børn med høretab. Du kan også søge på relevante søgeord på databasen. så kommer der nye undersøgelser op, du kan orientere dig i.

Nedenstående liste er udarbejdet med bidrag fra cand. mag. audiologopæd Lone Percy-Smith.


Viden skabelige undersøgelser om børn med høretab – om sproglig udvikling, musik, kognition mm.

 1. Borchgrevink HM (2001) Cochleaimplantat – operér tidlig og gi god nok oral-verbal stimulering [CI – operate early and supply good oral-verbal stimulation]. Tidsskr Nor. laegeforen.20;121(25):2915.
 2. Kral A., Hartmann R., Tillein J., Heid S., Klinke R. (2002). Hearing after Congenital Deafness: Central auditory system plasticity and sensory deprivation. Cereb Cortex, 12, 797-807.
 3. Susan B. Waltzman and J. Thomas Roland. (2005) Cochlear Implantation in Children Younger Than 12 Months, Jr, OI: 10.1542/peds.2005-0282 Pediatrics.
 4. Sonya Khan, Lindsey Edwards, Dawn Langdon. (2005) The cognition and behaviour of children with cochlear implants, children with hearing aids and their hearing peers; a comparison. Audiol Neurootol 2005;10:117–126
 5. Morton CC, Nance WE. (2006) Newborn hearing screening – a silent revolution. N Engl J Med, 354, 2151-2164.
 6. Ona Bø Wie, Eva-Signe Falkenberg, Ole Tvete, Bruce Tomblin. (2007) Children with a cochlear implant: Characteristics and determinants of speech recognition, speech-recognition growth rate, and speech production. International Journal of Audiology 2007; 46:232243.
 7. Sue Archbold and Gerard M. O’Donoghue. (2007) Ensuring the Long-Term Use of Cochlear Implants in children: The Importance of Engaging Local Resources and Expertise. EAR & HEARING, VOL. 28 NO.2SUPPLEMENT
 8. Kral A, Eggermont J J. (2007). What’s to lose and what’s to learn: Development under auditory deprivation, cochlear implants and limits of cortical plasticity. Brain Research Review, 56(1), 259–269.
 9. Chisato Mitani; Takayuki Nakata; Sandra Trehub; Yukihiko E. Kanda; Hidetaka Kumagami; Kenji Takasaki; Ikue Miyamoto; Haruo Takahashi. (2007) Music Recognition, Music Listening and Word Recognition by deaf Children with Cochlear Implants. EAR & HEARING, VOL. 28 NO.2SUPPLEMENT.
 10. Johanna Grant Nicholas, Ann E. Geers. (2007) Will they catch up? The Role of Age at Cochlear Implantation in the Spoken Language Development of Children with Severe to Profound Hearing Loss. Journal of Speech, Language and Hearing Research.
 11. Esra Yucel, Deray Derim, Demet Celik. (2008) The needs of hearing impaired children´s parents who attend to auditory verbal theraphy counselling program. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.
 12. Papsin B.C, Gordon K.A. (2008) Bilateral cochlear implants should be the standard for children with bilateral sensorineural deafness. Opin otolaryngol Head Neck Surg 16(1):69-74.
 13. Malin Wass. (2009) Children with cochlear implants, Cognistion and reading ability. Linköping Studies in Arts and Science No. 503, Studies from the Swedish Institute for Disability Research No. 30 Linköping University.
 14. Coletti, Lilliana. (2009) Long-term follow-up of infants (4-11 months) fitted with cochlear implants.
 15. Sharma A., Nash AA, Dorman M. (2009) Cortical development, plasticity and re-organization in children with cochlear implants Journal of Communication Disorders 42 (2009) 272–279.
 16. Sharma A., Campbell J. (2010) A sensitive period for cochlear implantation in deaf children. J. Matern Fetal Neonatal med.;24 Suppl 11:15-3. Wie,
 17. Ona. (2010) Language development in children after receiving bilateral cochlear implants between 5 and 18 months. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010 Nov
 18. Fulcher A, Purcell AA, Baker E, Munro N. (2012) Listen up: children with early identified hearing loss achieve age-appropriate speech/language outcomes by 3 years-of-age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol.76(12):1785-94. doi: 10.1016/j.ijporl.2012.09.001. Epub 2012 Oct 17.
 19. Ganek H, McConkey Robbins A, Niparko JK. (2012) Language outcomes after cochlear implantation. Otolaryngol Clin North Am. 2012

Videnskabelige undersøgelser omkring musik og normalthørende børn

Se hele listen her og få mere viden om hvad musik kan give dit barn.