Høreverdenen

Jeg holder foredrag og oplæg på forskellige instanser knyttet til høreområdet. Det kan være i foreninger, på uddannelser, til konferencer eller workshops. Mine foredrag tager udgangspunkt i min viden fra høreområdet samt mine erfaringer.

Jeg er kendt for ærlighed, humor og for at skabe masser af reflektion hos publikum. Min mission er at gøre en forskel – med ord. Jeg bruger altid video og lyd i mine foredrag.


Foredrag, der er målrettet forældre til børn med høretab:

  •  “Tal til mig nu – kom godt igennem når dit barn har et høretab”

Foredraget tager udgangspunkt i min bog, der udkom 8. april 2015 og kommer ind på emner som sorg, krise, relationer, forbudte følelser, viden, netværk, institutionsvalg, sproglig udvikling, det at være rollemodel og en del af systemet. Foredraget trækker på egne erfaringer og input fra professionelle og har til formål at give forældre mulighed for at reflektere og handle på ny.

  • “Tal nu – ja dig mor og dig far!” – Om sproglig udvikling, AVT og forældreroller

Foredraget sætter fokus på den talesproglige udvikling hos børn med høretab og giver forældrene svar på en masse spørgsmål: Hvorfor skal jeg arbejde med den sproglige udvikling? Hvordan kan jeg arbejde med den talesproglige udvikling som forælder? Hvor meget skal jeg gøre? Hvornår skal jeg gøre det? Hvilke forventninger kan jeg have og hvad betyder mine forventninger? Foredraget giver forældrene konkrete idéer og de ved, hvilken rolle de selv spiller bagefter.

  • “Nålen i høstakken” – Om at vælge institution og skole til et barn med høretab

Foredraget sætter fokus på det at vælge institution og skole til barnet med høretab forudsat at der ikke er andre vanskeligheder. Fordraget kommer ind på emner som: kontakten til udvalgte institutioner og skoler, besøg med information og viden, forberedelse på institutions- og skolestart, udvidet samarbejde mellem forældre og fagpersoner i institution og skole, kontakten til andre forældre, sociale relationer for barnet, balancen mellem overbeskyttelse og hensyn til barnets udfordringer, det at være rollemodel samt at overvejelser om støtte, akustik og hjælpemidler.


Foredrag, der er målrettet pårørende:

  • “Glem løsningen – bare vær der.” – Om at være en god pårørende til en familie, hvor barnet får konstateret et høretab

Foredraget sætter fokus på, hvordan det er at få et barn med høretab – set fra forældreperspektivet. Foredraget kommer omkring emner som: Hvilke tanker opstår hos forældrene? Hvad har man som forælder brug for i startkrisen? Hvad ønsker man af dem omkring sig? Hvad gør man, når det er svært og relationerne ændrer sig? Hvilke relationer er udfordrende? Og hvilke følelser kan opstå løbende? Foredraget giver pårørende et indblik i forældrenes verden og giver dem mulighed for at forstå familien og reflektere over deres måde at støtte og hjælpe på.


Foredrag, der er målrettet fagprofessionelle:

Fagprofessionelle kan både være læger, audiologopæder, talehørepædagoger/konsulenter, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, socialrådgivere og andre, der har relation til forældrene.

  • “Jeg er forælder – du er på arbejde” – et unikt indblik, der giver et godt udgangspunkt for samarbejdet mellem forældre og fagpersoner

Foredraget sætter fokus på det at være i høreverdenen som forælder Det giver et unikt indblik i de sorger, glæder og udfordringer, man bliver en del af i systemet. Foredraget sætter også fokus på, hvad man som forælder oplever af udfordringer hos de forskellige faggrupper, og hvordan ønskescenariet er. Afhængigt af hvilke faggrupper der er til stede ved foredraget vil konkrete relevante emner inddrages og perspektiveres. Foredraget giver inspiration og reflektion til det at arbejde med familier til børn med høretab.

 


Hvis I har andre ønsker til emner, eller I ønsker en pris – så kontakt mig. Jeg vinkler alle mine foredrag, så målgruppen kan bruge det.

Mail: skrivtil@mettebau.dk

Telefon: 25622542

_HEY8248